REGLEMENT

 

 

BETALING

Alle elever må levere bindende påmeldingsskjema på nett for å starte på klasser. Vi starter alltid våre semester med gratis prøveuke, og skriftlig beskjed må gis innen 3 uker etter prøvetime dersom eleven ikke ønsker å fortsette. Ved avmelding etter 3 uker må man betale avgiften for hele semesteret . Semesteravgiften betales innen forfallsdato, dersom man ikke betaler risikerer man å miste kursplassen.

 

AVLYSTE KURS

Det skjer svært sjelden, men dersom det er mindre enn 6 påmeldte på et kurs, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs inn i første kursuke. Kursavgiften blir da i sin helhet tilbakebetalt umiddelbart.

 

BILDER/VIDEOMATERIELL

DVD av sommerforestilling er tilgjengelig for bindende bestilling i forkant av forestillingen. Denne kan så betales og hentes til Mads/Ida på kontoret i Danceterian. Til dere som ønsker å filme deres egne barn, er dette greit, så lenge dette ikke sjenerer publikum, og materialet ikke blir distribuert eller vist offentlig. Bilder vi tar på forestillinger og underveis i året kan brukes i markedsføringsøyemed eller på vår nettside. Dersom dere IKKE ønsker dette for deres barn, ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed, slik at vi kan ta det til etterretning.

 

SKADER/GARDEROBE

Du trener på eget ansvar hos oss. Men øvelsene som undervises er egnet og gjennomprøvd for nivået på det aktuelle kurset. Vi anbefaler ingen å ta med dyre klær, sko, mobiler, penger etc. Garderoben brukes også på eget ansvar. Husk å sjekke gjenglemtkassen – alt av glemte klær og liknende blir levert til ”UFF” etter sommerforestillingen.