Ida Storvik

IdaIda Charlotte Storvik 

Økonomisk- og administrativ leder


Ida har bred kompetanse innen ulike områder av kulturbransjen, både som danser og innen kulturadministrasjon. I 2008 fullførte hun utdanningen Intensivt Forstudium i Dans ved Spin-Off i Oslo, med hovedfagene Jazz, Moderne og Klassisk ballett, samt undervisning i Hip Hop, Pilates, improvisasjon, ernæring og anatomi. 

I 2009 flyttet hun til Liverpool og påbegynte en bachelor i Music, Theatre and Entertainment Management ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), hvor hun opparbeidet seg kompetanse innen scenisk produksjon, prosjektledelse, samt entrepenørskap og bedriftsledelse. Foruten obligatoriske fag som regnskap, businessplanlegging, jus og administrasjon, har Ida fordypning innen kulturpolitikk, urban utvikling, samt innovasjon og kreativitet i kreative industrier. 

Ida er administrativ og økonomisk leder for Anetts Danceteria, og har også ansvar for fakturering, regnskap og lønn. Fra og med høsten 2017 har Ida bostedsadresse i Oslo, men fungerer i sin administrative rolle slik som før.