REGLEMENT

 

 

PÅMELDING OG DANSEUNDERVISNING
 • Alle elever må melde seg på via vårt påmeldingsskjema før oppstart. Vi har ikke anledning til å slippe inn elever som ikke er påmeldt. Avmelding må skje innen 3 uker etter oppstart for at kontingent skal frafalle.
 • På grunn av COVID-19 tillater vi maks 20 elever per klasse.
 • Ikke møt til trening hvis du er forkjølet, føler deg syk, har vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte av COVID-19, eller har influensalignende symptomer. Møt heller ikke til klasse dersom du er i karantene med smitte/mistanke om smitte.
 • Alle elever må vente utenfor tempohuset med 1 meters mellomrom og vente til de får klarsignal til å komme inn. Vi vasker alle arealer mellom hver klasse hvor det byttes grupper så det er viktig å overholde dette. Man skal holde 1 meters mellomrom i arealer utenfor studio (gangen, trappen etc.).
 • Hender vaskes eller sprites med antibac før dere går inn i studio. Vi har antibac og håndsåpe, alle håndduker er byttet ut med tørkepapir.
 • Vær ute i god tid. Kommer du for sent har vi dessverre ikke mulighet til å slippe deg inn i studio etter timen har startet.
 • Garderoben er stengt, så kom ferdig skiftet i treningstøy.
 • Ta med deg minst mulig personlige eiendeler (ikke sekker o.l i studio).
 • Det er forbudt å oppholde seg i gangen i Tempohuset før og etter dansetimene.
 • Minimer toalettbruk.
 • Etter ferdig dansetime benyttes utgang i kjelleren.

 

BETALING

Alle elever må levere bindende påmeldingsskjema på nett for å starte på klasser. Vi starter alltid våre semester med gratis prøveuke, og skriftlig beskjed må gis innen 3 uker etter prøvetime dersom eleven ikke ønsker å fortsette. Ved avmelding etter 3 uker må man betale avgiften for hele semesteret . Semesteravgiften betales innen forfallsdato, dersom man ikke betaler risikerer man å miste kursplassen.

 

AVLYSTE KURS

Det skjer svært sjelden, men dersom det er mindre enn 6 påmeldte på et kurs, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs inn i første kursuke. Kursavgiften blir da i sin helhet tilbakebetalt umiddelbart.

 

BILDER/VIDEOMATERIELL

DVD av sommerforestilling er tilgjengelig for bindende bestilling i forkant av forestillingen. Denne kan så betales og hentes til Mads/Ida på kontoret i Danceterian. Til dere som ønsker å filme deres egne barn, er dette greit, så lenge dette ikke sjenerer publikum, og materialet ikke blir distribuert eller vist offentlig. Bilder vi tar på forestillinger og underveis i året kan brukes i markedsføringsøyemed eller på vår nettside. Dersom dere IKKE ønsker dette for deres barn, ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed, slik at vi kan ta det til etterretning.

 

SKADER/GARDEROBE

Du trener på eget ansvar hos oss. Men øvelsene som undervises er egnet og gjennomprøvd for nivået på det aktuelle kurset. Vi anbefaler ingen å ta med dyre klær, sko, mobiler, penger etc. Garderoben brukes også på eget ansvar. Husk å sjekke gjenglemtkassen – alt av glemte klær og liknende blir levert til ”UFF” etter sommerforestillingen.

PERSONVERNERKLÆRING

 

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Ida C. Storvik og Mads M. Helde er på vegne av Anetts Danceteria v/Allegro Underholdning AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 
PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, relasjoner til andre familiemedlemmer (foresatte og søsken).

 
FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Å administrere medlemskap, kursadministrasjon, påmelding/deltagelse i aktiviteter.

 
GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 
INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

 
UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 
SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Alle personopplysninger slettes fra vårt register ved opphør av medlemskap. Informasjon knyttet til deltakelse på kurs under COVID-19 vil oppbevares så lenge det er hensiktsmessig med tanke på smittesporing.

 
RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 
INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 
KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
anettsdanceteria@gmail.com

Allegro Underholdning AS
Kariveien 8, 6514 Kristiansund