❗️Viktig info ❗️

Kjære elever og foresatte!

Som et samlingssted for mange barn og unge er vi opptatt av å følge alle retningslinjer gitt fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Danceterian skal være et sikkert og trygt møtested for alle.

Det er svært viktig for oss å ta dette på alvor, og vi har alle en jobb å gjøre for å hindre spredning. Utsatte grupper må skjermes, og vi må ta kollektivt ansvar for å begrense spredning slik at helsevesenet kan opprettholde kapasitet til å behandle de som er avhengige av hjelp. Grunnet utviklingen i Korona-situasjonen i Norge det siste døgnet velger vi derfor å holde stengt i 2 uker nå i første omgang. Stengningen gjelder fra og med torsdag 12.mars.

For en liten, privat bedrift som oss, som hverken har faste sponsorinntekter eller offentlig støtte, er dette en utfordrende tid for oss, men her må vi alle dra lasset sammen. Vi setter pris på all støtte fra Danceteria-familien ❤️

Anett, Mads & Ida